Mapa Niemiec

The Swedish School

no image The Swedish School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 6076. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka ma swoją siedzibę pod adresem SW13 9JS, ulica 82 Lonsdale Road, w miejscowości London. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest London. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 318. Nr referencyjny szkoły to 102948. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji The Swedish School przynależy do grupy instytucji edukacyjnych o nazwie Independent School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Richmond upon Thames. Z placówką można się skontaktować za pośrednictwem telefonu wybierając numer: 020 87411751.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...