Mapa Niemiec

The Frances Bardsley School for Girls

no image The Frances Bardsley School for Girls jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11 do 18 lat. Placówka ma swoją siedzibę pod adresem RM1 2RR, ulica Brentwood Road, w miejscowości Romford. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest London. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 311. Nr referencyjny szkoły to 102351. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji The Frances Bardsley School for Girls przynależy do grupy instytucji oświatowych o nazwie Maintained School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Havering. Z placówką można się skontaktować za pośrednictwem telefonu wybierając numer: 01708 447368.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...