Mapa Niemiec

Sunderland High School

no image Sunderland High School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 6008. Jej uczniami są osoby w wieku od 2 do 19 lat. Placówka ma swoją siedzibę pod adresem SR2 8HY, ulica Mowbray Road, w miejscowości Sunderland. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest North East. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 394. Nr referencyjny szkoły to 108874. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Sunderland High School przynależy do grupy jednostek edukacyjnych o nazwie Independent School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Sunderland. Z placówką można się skontaktować za pośrednictwem telefonu wybierając numer: 0191 5674984.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...