Mapa Niemiec

St Simon Stock Catholic School

no image St Simon Stock Catholic School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5432. Jej uczniami są osoby w wieku od 11 do 18 lat. Placówka ma swoją siedzibę pod adresem ME16 0JP, ulica Oakwood Park, w miejscowości Maidstone. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest South East. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 886. Nr referencyjny instytucji to 118904. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji St Simon Stock Catholic School przynależy do grupy instytucji edukacyjnych o nazwie Maintained School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Kent. Z placówką można się skontaktować telefonicznie wybierając numer: 01622 754551.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...