Mapa Niemiec

Sheffield High School

no image Sheffield High School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 6021. Jej uczniami są osoby w wieku od 4 do 18 lat. Instytucja ma swoją siedzibę pod adresem S10 2PE, ulica 10 Rutland Park, w miejscowości Sheffield. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest Yorkshire and the Humber. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 373. Nr referencyjny instytucji to 107166. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Sheffield High School przynależy do grupy instytucji oświatowych o nazwie Independent School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Sheffield. Z sekretariatem można się skontaktować za pośrednictwem telefonu wybierając numer: 0114 2660324.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Pozwolenie numer 15016-70000-11733 screen

Pozwolenie numer 15016-70000-11733

W dniu 06/05/2015 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku, który znajduje się przy 2700 Laurel Canyon Blvd,...