Mapa Niemiec

[schname]

no image Jej uczniami są osoby w wieku od 11 do 18 lat. Placówka ma swoją siedzibę pod adresem L12 9HJ, ulica Yew Tree Lane, West Derby, w miejscowości Liverpool. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest North West. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 341. Nr referencyjny instytucji to 104713. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Liverpool. Z placówką można się skontaktować telefonicznie wybierając numer: 0151 2351500.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...