Mapa Niemiec

Range High School

no image Range High School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 4106. Jej uczniami są osoby w wieku od 11 do 18 lat. Instytucja ma swoją siedzibę pod adresem L37 2YN, ulica Stapleton Road, Formby, w miejscowości Liverpool. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest North West. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 343. Nr referencyjny instytucji to 104953. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Range High School należy do grupy instytucji oświatowych o nazwie Maintained School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Sefton. Z placówką można się skontaktować za pośrednictwem telefonu wybierając numer: 01704 879315.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...