Mapa Niemiec

Palmers Green High School

no image Palmers Green High School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 6001. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 17 lat. Instytucja ma swoją siedzibę pod adresem N21 3LJ, ulica 104 Hoppers Road, w miejscowości London. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest London. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 308. Nr referencyjny szkoły to 102061. Zgodnie z panującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Palmers Green High School przynależy do grupy instytucji oświatowych o nazwie Independent School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Enfield. Z placówką można się skontaktować telefonicznie wybierając numer: 020 88861135.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...