Mapa Niemiec

New Mills School Business & Enterprise College

no image New Mills School Business & Enterprise College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 4057. Jej uczniami są osoby w wieku od 11 do 18 lat. Placówka ma swoją siedzibę pod adresem SK22 4NR, ulica Church Lane, New Mills, w miejscowości High Peak. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest East Midlands. Jednostka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 830. Nr referencyjny instytucji to 112936. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji New Mills School Business & Enterprise College przynależy do grupy jednostek oświatowych o nazwie Maintained School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Derbyshire. Z sekretariatem można się skontaktować telefonicznie wybierając numer: 01663 743284.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...