Mapa Niemiec

New Charter Academy

no image New Charter Academy jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 6905. Jej uczniami są osoby w wieku od 11 do 18 lat. Instytucja ma swoją siedzibę pod adresem OL6 8RF, ulica Broadoak Road, w miejscowości Ashton-under-Lyne. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest North West. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 357. Nr referencyjny szkoły to 135508. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji New Charter Academy przynależy do grupy instytucji oświatowych o nazwie Academy (including Free Schools). Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Tameside. Z placówką można się skontaktować za pośrednictwem telefonu wybierając numer: 0161 2419555.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Pozwolenie numer 13020-10000-03084 screen

Pozwolenie numer 13020-10000-03084

W dniu 10/24/2014 zostało wydane zezwolenie budowlane dla budynku mieszczącego się przy 945 8Th St, 90017 LA....