Mapa Niemiec

Moorgate

no image Moorgate jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 6013. Jej uczniami są osoby w wieku od 10 do 18 lat. Instytucja ma swoją siedzibę pod adresem OL11 5JY, ulica 22 Moorgate Avenue, Bamford, w miejscowości Rochdale. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest North West. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 354. Nr referencyjny instytucji to 131369. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Moorgate przynależy do grupy jednostek oświatowych o nazwie Special School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Rochdale. Z placówką można się skontaktować za pośrednictwem telefonu wybierając numer: 01706 868055.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...