Mapa Niemiec

Madani Secondary Girls' School

no image Madani Secondary Girls' School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 6383. Jej uczniami są osoby w wieku od 11 do 18 lat. Placówka ma swoją siedzibę pod adresem E1 1HL, ulica Myrdle Street, w miejscowości London. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest London. Jednostka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 211. Nr referencyjny instytucji to 100982. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Madani Secondary Girls' School wchodzi w skład grupy jednostek oświatowych o nazwie Independent School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Tower Hamlets. Z placówką można się skontaktować telefonicznie wybierając numer: 020 73771992.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...