Mapa Niemiec

Lincoln Minster School

no image Lincoln Minster School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 6012. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 18 lat. Instytucja ma swoją siedzibę pod adresem LN2 5RW, ulica Upper Lindum Street, w miejscowości Lincoln. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest East Midlands. Jednostka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 925. Nr referencyjny instytucji to 120724. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Lincoln Minster School przynależy do grupy instytucji edukacyjnych o nazwie Independent School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Lincolnshire. Z placówką można się skontaktować telefonicznie wybierając numer: 01522 551300.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...