Mapa Niemiec

Leicester Montessori School

no image Leicester Montessori School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 6008. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 18 lat. Placówka ma swoją siedzibę pod adresem LE2 2BN, ulica 58 Stoneygate Road, w miejscowości Leicester. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest East Midlands. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 856. Nr referencyjny szkoły to 120343. Zgodnie z panującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Leicester Montessori School wchodzi w skład grupy instytucji oświatowych o nazwie Independent School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Leicestershire. Z sekretariatem można się skontaktować za pośrednictwem telefonu wybierając numer: 0116 2706667.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Pozwolenie numer 14044-20000-02754 screen

Pozwolenie numer 14044-20000-02754

W dniu 03/26/2014 wydane zostało zezwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się przy 10418 Telfair Ave, 91331 Los...