Mapa Niemiec

Highams Park School

no image Highams Park School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11 do 18 lat. Instytucja ma swoją siedzibę pod adresem E4 9PJ, ulica 34 Handsworth Avenue, Highams Park, w miejscowości London. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest London. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 320. Nr referencyjny instytucji to 137558. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Highams Park School wchodzi w skład grupy jednostek oświatowych o nazwie Academy (including Free Schools). Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Waltham Forest. Z placówką można się skontaktować za pośrednictwem telefonu wybierając numer: 020 85274051.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 13041-10000-09638 screen

Zezwolenie numer 13041-10000-09638

W dniu 04/15/2013 wydane zostało zezwolenie budowlane dla obiektu, który znajduje się przy 11001 Sutter Ave, 91331...