Mapa Niemiec

Hellesdon High School

no image Hellesdon High School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 4005. Jej uczniami są osoby w wieku od 11 do 18 lat. Placówka ma swoją siedzibę pod adresem NR6 5SB, ulica 187 Middletons Lane, Hellesdon, w miejscowości Norwich. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest East of England. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 926. Nr referencyjny instytucji to 121152. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Hellesdon High School przynależy do grupy instytucji edukacyjnych o nazwie Maintained School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Norfolk. Z sekretariatem można się skontaktować za pośrednictwem telefonu wybierając numer: 01603 424711.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...