Mapa Niemiec

Hagley Park Academy

no image Hagley Park Academy jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 4003. Jej uczniami są osoby w wieku od 11 do 18 lat. Placówka ma swoją siedzibę pod adresem WS15 2HZ, ulica Burnthill Lane, w miejscowości Rugeley. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest West Midlands. Jednostka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 860. Nr referencyjny instytucji to 137103. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Hagley Park Academy przynależy do grupy instytucji oświatowych o nazwie Academy (including Free Schools). Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Staffordshire. Z placówką można się skontaktować za pośrednictwem telefonu wybierając numer: 01889 571680.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...