Mapa Niemiec

Focus School - Swaffham Campus

no image Focus School - Swaffham Campus jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 6153. Jej uczniami są osoby w wieku od 7 do 18 lat. Instytucja ma swoją siedzibę pod adresem PE37 7XD, ulica Turbine Way, w miejscowości Swaffham. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest East of England. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 926. Nr referencyjny szkoły to 134455. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Focus School - Swaffham Campus przynależy do grupy jednostek edukacyjnych o nazwie Independent School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Norfolk. Z sekretariatem można się skontaktować telefonicznie wybierając numer: 01760 336939.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...