Mapa Niemiec

Fairview School

no image Fairview School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 6020. Jej uczniami są osoby w wieku od 11 do 17 lat. Instytucja ma swoją siedzibę pod adresem NG7 1JA, ulica 16 Harlaxton Road, Lenton, w miejscowości Nottingham. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest East Midlands. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 892. Nr referencyjny szkoły to 138100. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Fairview School przynależy do grupy instytucji oświatowych o nazwie Special School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Nottinghamshire. Z sekretariatem można się skontaktować telefonicznie wybierając numer: 0115 9988089.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...