Mapa Niemiec

Desborough College

no image Desborough College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 4000. Jej uczniami są osoby w wieku od 11 do 18 lat. Instytucja ma swoją siedzibę pod adresem SL6 2QB, ulica Shoppenhangers Road, w miejscowości Maidenhead. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest South East. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 868. Nr referencyjny instytucji to 138879. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Desborough College przynależy do grupy instytucji oświatowych o nazwie Academy (including Free Schools). Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Windsor and Maidenhead. Z sekretariatem można się skontaktować za pośrednictwem telefonu wybierając numer: 01628 634505.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...