Mapa Niemiec

Bridgewater School

no image Bridgewater School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 6005. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Instytucja ma swoją siedzibę pod adresem M28 2WQ, ulica Drywood Hall, Worsley, w miejscowości Manchester. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest North West. Jednostka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 355. Nr referencyjny instytucji to 105992. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Bridgewater School przynależy do grupy instytucji oświatowych o nazwie Independent School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Salford. Z placówką można się skontaktować za pośrednictwem telefonu wybierając numer: 0161 7941463.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Pozwolenie numer 13020-20000-01360 screen

Pozwolenie numer 13020-20000-01360

Wraz z dniem 06/06/2013 wydane zostało pozwolenie budowlane dla obiektu mieszczącego się przy 7018 Petit Ave, 91406...