Mapa Niemiec

Bosworth Community College

no image Bosworth Community College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 4048. Jej uczniami są osoby w wieku od 14 do 18 lat. Placówka ma swoją siedzibę pod adresem LE9 9JL, ulica Leicester Lane, Desford, w miejscowości Leicester. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest East Midlands. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 855. Nr referencyjny instytucji to 120266. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Bosworth Community College należy do grupy instytucji oświatowych o nazwie Maintained School. Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Leicestershire. Z placówką można się skontaktować telefonicznie wybierając numer: 01455 822841.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...