Mapa Niemiec

Alperton Community School

no image Alperton Community School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5405. Jej uczniami są osoby w wieku od 11 do 18 lat. Placówka ma swoją siedzibę pod adresem HA0 4JE, ulica Stanley Avenue, w miejscowości Wembley. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest London. Jednostka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 304. Nr referencyjny szkoły to 138610. Zgodnie z panującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Alperton Community School przynależy do grupy instytucji edukacyjnych o nazwie Academy (including Free Schools). Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Brent. Z placówką można się skontaktować za pośrednictwem telefonu wybierając numer: 020 89022038.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 14044-90000-10477 screen

Zezwolenie numer 14044-90000-10477

Wraz z dniem 10/16/2014 wydane zostało pozwolenie budowlane dla budynku znajdującego się przy 5451 Sadring Ave, 91367...