Mapa Niemiec

Aldridge School - A Science College

no image Aldridge School - A Science College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5405. Jej uczniami są osoby w wieku od 11 do 18 lat. Placówka ma swoją siedzibę pod adresem WS9 0BG, ulica Tynings Lane, Aldridge, w miejscowości Walsall. Regionem, w którym znajduje się szkoła jest West Midlands. Placówka dysponuje lokalnym numerem instytucjonalnym: 335. Nr referencyjny instytucji to 137974. Zgodnie z funkcjonującym w Wielkiej Brytanii systemem edukacji Aldridge School - A Science College przynależy do grupy jednostek oświatowych o nazwie Academy (including Free Schools). Pod względem administracyjnym szkoła podlega pod obszar Walsall. Z placówką można się skontaktować za pośrednictwem telefonu wybierając numer: 01922 743988.

Angielskie szkoły średnie

St Augustine's Catholic College screen

St Augustine's Catholic College

St Augustine's Catholic College jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 5400. Jej uczniami są osoby w wieku od 11...
Hall School thumb

Hall School

Hall School jest brytyjską szkołą o oficjalnym numerze 7006. Jej uczniami są osoby w wieku od 3 do 19 lat. Placówka...

__New articles

Zezwolenie numer 13041-10000-09638 screen

Zezwolenie numer 13041-10000-09638

W dniu 04/15/2013 wydane zostało zezwolenie budowlane dla obiektu, który znajduje się przy 11001 Sutter Ave, 91331...